Market overview - price overview of commodities by month

Commodity Bid Offer Ref. price Actions
Copper powder 99.999 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
Titán Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
Nikel Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
Contact
Phone: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
Company identifier: 31337406, VAT ID: SK2020324966