Vklad alebo úprava pokynov - Titán

Mesiac Nákup/Predaj Cena (€/m.j.) Počet lotov Incoterms GS Miesto Pokyn
11-2020 Zrušiť pokyn Pridaj nový pokyn pre mesiac: 11-2020 Ulož pokyn
12-2020 Zrušiť pokyn Pridaj nový pokyn pre mesiac: 12-2020 Ulož pokyn
01-2021 Zrušiť pokyn Pridaj nový pokyn pre mesiac: 01-2021 Ulož pokyn
02-2021 Zrušiť pokyn Pridaj nový pokyn pre mesiac: 02-2021 Ulož pokyn
03-2021 Zrušiť pokyn Pridaj nový pokyn pre mesiac: 03-2021 Ulož pokyn
04-2021 Zrušiť pokyn Pridaj nový pokyn pre mesiac: 04-2021 Ulož pokyn
05-2021 Zrušiť pokyn Pridaj nový pokyn pre mesiac: 05-2021 Ulož pokyn
06-2021 Zrušiť pokyn Pridaj nový pokyn pre mesiac: 06-2021 Ulož pokyn
07-2021 Zrušiť pokyn Pridaj nový pokyn pre mesiac: 07-2021 Ulož pokyn
08-2021 Zrušiť pokyn Pridaj nový pokyn pre mesiac: 08-2021 Ulož pokyn
09-2021 Zrušiť pokyn Pridaj nový pokyn pre mesiac: 09-2021 Ulož pokyn
10-2021 Zrušiť pokyn Pridaj nový pokyn pre mesiac: 10-2021 Ulož pokyn

Pomoc

Obdobie
  • Mesiac expirácie kontraktu
  • Pokyn sa riadi burzovými pravidlami pre termínové obchodovanie – MON. Termín expirácie kontraktu je 25. deň v mesiaci. Kupujúci musú zložiť platbu 3 dni pred expiráciou. Predávajúci je povinný odovzdať tovar do konca príslušného mesiaca.
  • Klient má povinnosť uskladniť vzorku tovaru zapečatenú skladovateľom a odberateľom u dodávateľa s dokladom o prevážení tovaru.
Lot
  • 1 lot je 25 Kg ± 10%
INCOTERMS 2000
  • FCA - Dopravu z miesta hradí odberateľ, dodávateľ je povinný pripraviť tovar v mieste
  • DDP - Dopravu na miesto hradí dodávateľ, odberateľ je povinný pripraviť priestor na prevzatie tovaru
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966